J. Nordahl Brun Uddrag fra Til Nordmænd om Troeskab mod Kongen og Kierlighed til Fædrenelandet, I Anledning af Einer Tambeskiælver

ge. Vi Danske; Og jeg, som Nordmand,@hvordan kan jeg ansee Journalisternes Dom: "Einer kan ikke opføres under Dansk Zepter."