J. Nordahl Brun Uddrag fra Til Nordmænd om Troeskab mod Kongen og Kierlighed til Fædrenelandet, I Anledning af Einer Tambeskiælver

"Er saadant et Stykke bestemt for en Skueplads i Stokholm eller i Kiøben- havn."