J. Nordahl Brun Uddrag fra Til Nordmænd om Troeskab mod Kongen og Kierlighed til Fædrenelandet, I Anledning af Einer Tambeskiælver

"Men hvad for en Dansk er feig nok til at kunne taale at høre en Norsk Konge tale saaledes: