Uddrag fra Efterretning om Prædikanterne i forestaaende Faste i vor Frue- eller Dom-Kirken her i Viborg, samt om Texterne og Psalmerne, som til hver Dag bruges, saavel som paa Lang-Fredag.

Nu bede vi den hellig Aand. inden Præsten gaaer i Prædike-Stolen