Uddrag fra Efterretning om Prædikanterne i forestaaende Faste i vor Frue- eller Dom-Kirken her i Viborg, samt om Texterne og Psalmerne, som til hver Dag bruges, saavel som paa Lang-Fredag.

fra 1ste til 7v. inclusive. Onsdag. — samme Psalme fra 8de v. til Enden. NB. strax efter siunges: