[Hans Mossin] Uddrag fra Beretning om Agerdyrknings-maaden i Jylland, Holsteen og Lolland. Indsendt til Xet Patriotiske Sælskab i Bergen.

Derimod duer den intet til Hæste-Møgs Blanding, som er af samme varme Natur, et brændende og fortørrende Slags Giød- ning; dertil bruge de et kaaldere Slags Jord, som de tage i Heederne, som bestaaer af graa- agtig Muld lider sandblandet, hvorpaa voxer kort og smaat Lyng. Nogle blander Hæste- Møget iblandt Fæe-Glødningen f. c. de, hvis Ager ere alle af een Art og Beskaffenhed.