[Hans Mossin] Uddrag fra Beretning om Agerdyrknings-maaden i Jylland, Holsteen og Lolland. Indsendt til Xet Patriotiske Sælskab i Bergen.

6 [Hvorledes den forøges om Sommeren] Som Giøden om Foraaret bliver ud- ført paa Ageren, og Creaturet er paa Græs