[Hans Mossin] Uddrag fra Beretning om Agerdyrknings-maaden i Jylland, Holsteen og Lolland. Indsendt til Xet Patriotiske Sælskab i Bergen.

[Agerdyrkningen i Vensyssel] Vi finde forskiællige Agerdyrknings- Maader i Jylland efter Jordens forskiællige Art og Beskaffenhed.