[Hans Mossin] Uddrag fra Beretning om Agerdyrknings-maaden i Jylland, Holsteen og Lolland. Indsendt til Xet Patriotiske Sælskab i Bergen.

der, saa at alle Creaturene lige indtil Faarene maa tyres paa Ageren. Man skal neppe fin-