[Hans Mossin] Uddrag fra Beretning om Agerdyrknings-maaden i Jylland, Holsteen og Lolland. Indsendt til Xet Patriotiske Sælskab i Bergen.

for Creaturet om Sommeren, end den til Hvile udlagde Ager-Jord, ikke engang He-