[Hans Mossin] Uddrag fra Beretning om Agerdyrknings-maaden i Jylland, Holsteen og Lolland. Indsendt til Xet Patriotiske Sælskab i Bergen.

ket med Snee, bliver de hentet hiem, men Føden bliver den samme, nemlig Lyng.