[Hans Mossin] Uddrag fra Beretning om Agerdyrknings-maaden i Jylland, Holsteen og Lolland. Indsendt til Xet Patriotiske Sælskab i Bergen.

renhed har lært, en meget god Maade. Saa- snart de have indhøstet, begynde de at giøde