[Hans Mossin] Uddrag fra Beretning om Agerdyrknings-maaden i Jylland, Holsteen og Lolland. Indsendt til Xet Patriotiske Sælskab i Bergen.

[Agerdyrknings maaden i Wiborg Stifte] Paa hiin Side Liimfiorden, i Wi- borgs Stift er Agerdyrknings-Maaden en gandske anden. Man finder der ingen all