[Hans Mossin] Uddrag fra Beretning om Agerdyrknings-maaden i Jylland, Holsteen og Lolland. Indsendt til Xet Patriotiske Sælskab i Bergen.

Naar nu all Giøden er udført paa Marken, bliver den jævnt udspredet, og Jorden pløyet.