? Uddrag fra Viise om Nissen i Nærheden af Kiøbenhavn 1774.

Faae vi først hvad Bonden har, Faae vi nok med Tiden Ogsaa Gaarden efter ham;