? Uddrag fra Viise om Nissen i Nærheden af Kiøbenhavn 1774.

Hver bekiender nu i sær Det, man som en Sandhed her Hver berette kunde.