? Uddrag fra Viise om Nissen i Nærheden af Kiøbenhavn 1774.

Siig strax, hvad bestaaer det i? Hvem har Flesket taget? Lars, dn er vel ogsaa med, Hiulpet Mandens Rug afsted, Og har Øllet smaget?