? Uddrag fra Viise om Nissen i Nærheden af Kiøbenhavn 1774.

Børn! hvor er jer Nisse? Gode Herrer! see han fløy I vor Skorsteen. Tøs du løy, Du er nok til visse.