? Uddrag fra Viise om Nissen i Nærheden af Kiøbenhavn 1774.

Bonden kiør da hen derom, Øvrigheden derpaa kom;