Uddrag fra Viise om Nissen i Nærheden af Kiøbenhavn 1774.

Hvad skal jeg anfange? Meld det for din Øvrighed, Disse Folk de veed Besked, De giør Nissen bange.