? Uddrag fra Viise om Nissen i Nærheden af Kiøbenhavn 1774.

Alt det haver Bente sagt, Ingen veed, hvor han har lagt Alt det, han har snappet; Øl kan ey til ham forslaae,