? Uddrag fra Viise om Nissen i Nærheden af Kiøbenhavn 1774.

Negle haver han som Kløer, Han er meeft hos vore Kiør, Spøger meest om Natten; Tit, naar vi skal have Mad, Tar han baade Mad og Fad? Brød og hele Klatten,