? Uddrag fra Viise om Nissen i Nærheden af Kiøbenhavn 1774.

Vores Skoleholder dog Er en Mand, som holdes klog, Men han gaaer og tier; Jeg forlanger ey omsonst,