? Uddrag fra Viise om Nissen i Nærheden af Kiøbenhavn 1774.

Som: Broder, hvi est du saa mut?