? Uddrag fra Viise om Nissen i Nærheden af Kiøbenhavn 1774.

Kan synges ud i et Minut,