Uddrag fra Poschernes Triumpf og Fiskebeensskiørternes Landflygtighed.

Pudderbukker paa Gaderne, alle i en tilbørlig Ave og Respect. Selv Øeboerne og den Fremmede har slaaet sin Boelig der, aabnet sin Madsæk, og af Forundring gabet paa min Tilbedelse. Jeg har i det største Bulder kunde befalet Fred, og der er bleven Fred. Med et Vink af min Soelhats Skygge, har jeg ved det ædle Danske Kiøn kundet udrette store og fortreffelige Ting. — Men ach! hvor kan jeg nævne det uden Taare?.. Dette Kiøn er nu bleven mig ulydigt.