Uddrag fra Poschernes Triumpf og Fiskebeensskiørternes Landflygtighed.

Philosophen gal, Petitinaitren anstændig, Helten seig, og Spradebassen ram? Saa kan en vakker Mund nu ikke mere omkuldkaste en Feldtherre og hans heele Krigshær, indsætte en Kokkedreng til at være Storvezier, og fortrylle baade Paver og Substituter? — Ach! sagde Gudinden! det kunde jo endda være ondt nok min Fader, uden at der just skulde møde mig saa grum en Skiebne. Min Ulykke reiser sig af andre bedrøvelige Aarsager.