Uddrag fra Poschernes Triumpf og Fiskebeensskiørternes Landflygtighed.

Men min Datter, spurte Jupiter, hvo er den som foraarsager dig saadan Misfornøielse? Har nogen forvoven Aand tordet begive sig til de Dødelige, og forledet dem fra at dyrke dig? Er det mueligt, at Skiønhed, Venlighed, og Behagelighed nu ikke mere tilbedes? Saa formaaer nu et par Øine ikke mere at giøre