Uddrag fra Poschernes Triumpf og Fiskebeensskiørternes Landflygtighed.

Men siig mig, spurgte jeg, hvoraf er denne Uroelighed reist sig? Af Den, svarede Zephiren, som er Aarsag til al Uroe i Verden. Gudinden Venus kom nyelig ind midt i Conren ved Jupiters Hoff heel pludselig, uden at blive meldt af Drabanterne. Hun svingede sig med sine helligdags Poscher til den venstre Side, gik igiennem den aabne Halvdør, trængede igiennem Hoben, og kastede sig need for Jupiters Trone, som opløftede hende ved et Favnetag. Hendes heele Coeffure var i Ulave; Blomster og Turbaner, Sløifer og Ertsnaale, stoed paa Springet at tage Flugten. Her seer I min Fader, sagde hun, den ulykkeligste af alle Gudinder. Man strider mod mit Herredømme; Man giver Love i mit Rige ligesom man for got besinder. Tilforn maatte saa mange Helte bide i Græsset naar jeg viiste dem mit Skiold. Tænk selv, hvor drabelig jeg forsvarede Troja! hvad Seier jeg vandt over den