Uddrag fra Poschernes Triumpf og Fiskebeensskiørternes Landflygtighed.

Heele Olymp, sagde han, er i Bevægelse. Jupiter vifter med sine Lynilds Straaler; Apollo har taget Sørgeklæder paa; Neptunus giør forskrækkelige Ophævelser i Havet med sin Gaffel. Æolus aabner sin Sæk, og lader de grueligste Orcaner udbryde, at jeg, som ellers har kundet bryste mig af Tapperhed, ikke veed om jeg er til eller ikke; den stolte Juno selv, er bleven ligesom forsagt; hun blegner, spaserer frem og tilbage, vil være stærk, og frygter dog, kaster sig paa en Zopha, og svøber sit Hoved i en Silkepude. Ja, Minerva, den ellers altid kiekke Minerva! taler aldrig et Ord, legger Skylden fra sig og tager sig en Priis Tobak.