Uddrag fra Poschernes Triumpf og Fiskebeensskiørternes Landflygtighed.

Aarsagen kunne være til denne pludselige Forandring med Veiret. Han kunde neppe tale for Angst, og var næsten uden for sig selv; Endelig da han fandt sig tryg i mit Sælskab, svarede han mig: