? Uddrag fra Gode Banco-Sedlers fuldkommen opveiende Nytte mod Gode Penge, […] udi en nye Viise […] Under samme Melodie som Visen om gode Penge.

Og det vist være maae en Nar, Som vilde ey mod dennem tage. Jo, byd en Staader paa det samme En Seddel af det mindste Slags, Jeg vædder, han den vil annamme. Og takke til paa gammeldags: Guds Løn for den I vist vil faae! Hvers Ønske derfor være maae!