? Uddrag fra Gode Banco-Sedlers fuldkommen opveiende Nytte mod Gode Penge, […] udi en nye Viise […] Under samme Melodie som Visen om gode Penge.

12. Naar vi kun Banco-Sedler har, Skal vi ey over Mangel klage;