? Uddrag fra Gode Banco-Sedlers fuldkommen opveiende Nytte mod Gode Penge, […] udi en nye Viise […] Under samme Melodie som Visen om gode Penge.

Thi den Papir-Mynt nok saa vigtig Som Guld- og Sølv-Mynt blant os er. Saa værer da formanede,