? Uddrag fra Gode Banco-Sedlers fuldkommen opveiende Nytte mod Gode Penge, […] udi en nye Viise […] Under samme Melodie som Visen om gode Penge.

Men der vil meer end Ønsker til, Om man skal mange faae i Eie. Man gribe da hver lovlig Maade At samle Banco-Seddeler; Maae Flid og Sparsomhed kun raade, Saa kan de samles af enhver.