? Uddrag fra Gode Banco-Sedlers fuldkommen opveiende Nytte mod Gode Penge, […] udi en nye Viise […] Under samme Melodie som Visen om gode Penge.

Og kan undvirke store Ting; Derfor enhver begierlig søger At faae dem, hvor man seer omkring. Vel har vi mægtig Seddel-Stok; Men hver har dog ei Sedler nok, Og derfor er enhvers Attraa, Fleer BancoSedler end at faae:,: