? Uddrag fra Gode Banco-Sedlers fuldkommen opveiende Nytte mod Gode Penge, […] udi en nye Viise […] Under samme Melodie som Visen om gode Penge.

Som Mynt, kan alle Ting udrette. De skaffe kan Fortieneste Og Folk paa Ærens Spidse sette. De vor Lyksalighed forøger,