? Uddrag fra Gode Banco-Sedlers fuldkommen opveiende Nytte mod Gode Penge, […] udi en nye Viise […] Under samme Melodie som Visen om gode Penge.

Som mangen Møe og Enke givter, Med Elskere af Skillingen. Hvortidt var ey det Kiereste For vore Tiders Friere,