? Uddrag fra Gode Banco-Sedlers fuldkommen opveiende Nytte mod Gode Penge, […] udi en nye Viise […] Under samme Melodie som Visen om gode Penge.

8. Hvad Virkning Banco-Sedler giør Paa mange Elskendes Gemytter, Det sees ved hver en Piges Dør, Hvis Fader mange Sedler hytter. Jo, Banco-Sedler ofte stifter Partier, og er Himmelen,