? Uddrag fra Gode Banco-Sedlers fuldkommen opveiende Nytte mod Gode Penge, […] udi en nye Viise […] Under samme Melodie som Visen om gode Penge.

Da man alt, hvad man vil begiere, For Sedler faaer i denne Tid. Matroner selv ved Gammelstrand Endog paa dem har god Forstand. Kiøb for en Bancoseddel Sild,