? Uddrag fra Gode Banco-Sedlers fuldkommen opveiende Nytte mod Gode Penge, […] udi en nye Viise […] Under samme Melodie som Visen om gode Penge.

7. At Menneskers Begierlighed Til Banco-Sedler Lyst opvækker. Det nægter ey engang, jeg veed, Den store Dievlenægter Bekker. Hvo vilde da saa taablig være, Mod denne Lyst at føre Strid,