? Uddrag fra Gode Banco-Sedlers fuldkommen opveiende Nytte mod Gode Penge, […] udi en nye Viise […] Under samme Melodie som Visen om gode Penge.

Derpaa man daglig har Exempler. @Ved Brylluper og Jordefærde, (Spørg Kirkernes Betiente ad?) Gaaer Sedler for hvad de er værde? Og saa udi den hele Stad.