? Uddrag fra Gode Banco-Sedlers fuldkommen opveiende Nytte mod Gode Penge, […] udi en nye Viise […] Under samme Melodie som Visen om gode Penge.

At Banco-Sedler gyldige Ansees i Guds og Mamons Templer, Og tages mod for Tieneste,