? Uddrag fra Gode Banco-Sedlers fuldkommen opveiende Nytte mod Gode Penge, […] udi en nye Viise […] Under samme Melodie som Visen om gode Penge.

De, som paa Banco-Seddeler Slaaer Vrag, naar de ei ere falske, Bør derfor skyes af enhver,