? Uddrag fra Gode Banco-Sedlers fuldkommen opveiende Nytte mod Gode Penge, […] udi en nye Viise […] Under samme Melodie som Visen om gode Penge.

4. Det Ordsprog var hos Fædrene, At naar man havde det, der klinger, Saa kunde man til Tieneste Og altid faae de Folk, som springer, Endskiønt nu Banco-Sedler ikke Har i sig selv den mindste Klang: Saa tør man dog kun dem fremstikke, Strax bringes Folk i Spring og Gang. Jo der i dem er samme Kraft, Som Mynt har alle Tider havt: Saa nok af Banco-Seddeler Sig derfor ønske maa enhver:,: