? Uddrag fra Gode Banco-Sedlers fuldkommen opveiende Nytte mod Gode Penge, […] udi en nye Viise […] Under samme Melodie som Visen om gode Penge.

Naar man i Handel skal ombytte. Man sig ihiel jo maatte trælle Og ømme skidne Fingre faae,