? Uddrag fra Gode Banco-Sedlers fuldkommen opveiende Nytte mod Gode Penge, […] udi en nye Viise […] Under samme Melodie som Visen om gode Penge.

Man nævne hvad man nævne vil, Som er for Penge at bekomme, Saa kan man legge sig det til, Naar man har Sedler i sin Lomme, Og de det Fortrin har for Penge, @At mange tusind Daler let I Sedler kan ombæres længe,