? Uddrag fra Gode Banco-Sedlers fuldkommen opveiende Nytte mod Gode Penge, […] udi en nye Viise […] Under samme Melodie som Visen om gode Penge.

Saa har vi Pris for gode Penge. Man kan for dem faae alting her, Og kan med dem jo aldrig trænge. Man Huus og Gods for dem kan kiøbe Saa got som for puurt Sølv og Guld, Og ingen bort tør ved at løbe, Som har af dem sin Casse fuld. De og først nys en har begyndt, At svare mod den beste MyndtNey, nok af Banco-Seddeler Sig ønsker ganske vist enhver:,: