? Uddrag fra Gode Banco-Sedlers fuldkommen opveiende Nytte mod Gode Penge, […] udi en nye Viise […] Under samme Melodie som Visen om gode Penge.

Mand uden penge er som en Blind uden Stav, Apothek uden Sukker, Stad uden Klokke og snart som Legem uden Siel.