? Uddrag fra Gode Banco-Sedlers fuldkommen opveiende Nytte mod Gode Penge, […] udi en nye Viise […] Under samme Melodie som Visen om gode Penge.

Er det Tyv er det Skielm, har han Penge gaaer han frem. Er han lam er han stam, har han Penge gaaer han fram.